तुलसीपुरमा ग्राहकको सुरक्षाका लागि दुरी कायम गर्न गोलो घेरा